המגזר הערבי

המגזר הערבי

במגזר הערבי בישראל ניכרים שיעורי השתתפות נמוכים בשוק העבודה בישראל אלא שלכך מצטרפים גם קושי במציאת עבודה ושיעורי האבטלה בקרבם גבוהים. בקרב המועסקים ישנו מספר מצומצם יחסית של משלחי יד שהשכר הנהוג בהם נמוך. דבר זה גורם לכך שהעוני בחברה הערבית בישראל גבוה יותר מה שמוסיף לתחושת הניכור של המגזר הערבי מהמדינה וממוסדותיה. יחד עם זאת, בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בהשתתפות ערבי ישראל בשוק העבודה אך אם ניקח בחשבון שבתוך כך ישנם גם בעלי עסקים עצמאיים הרי שכמו שאר העצמאיים במדינת ישראל, גם עליהם חלה התמודדות יום יומית שקיימת אצל כל בעל עסק עצמאי במדינה.

בנוסף לכל אלה ניצבת בפניהם גם התמודדות עם אפליה הקיימת בחברה וכן עולם שלם של התמודדות עם נשים עובדות ויציאתן של נשים לשוק העבודה, תחום שעבר שינוי דרמטי בשנים האחרונות במגזר הערבי  על כל הכרוך בשילוב בין חיי משפחה לקריירה. בעשור האחרון חלה עליה משמעותית ביציאה של נשים ערביות לעבודה וכן הקמת עסקים עצמאיים על אף שהדבר אינו פשוט כלל. נשים ערביות נדרשות לתמרן גם בין הבית ובין העבודה  אך גם בין המסורת והציפיה מהן לבין החברה המודרנית והצרכים הכלכליים היומיומיים.

אנו בהסתדרות הישירה מבית ההסתדרות הלאומית, שואפים לתת את כל המידע הנדרש לכל בעלי עסקים או שכירים הזקוקים לכך וכן לסייע להם בדרכם להישגים מקצועיים ואישיים. אנו מעגנים תחת קורת גג אחת את כל המידע והאפשרויות למען הגנה ושמירה על עתידם המקצועי והכלכלי של עובדים במגזר הערבי. מוקד זכויות עובדים. סל שרותי זכויות עובדים מסובסד במקרה הצורך, ביטוח תרופות מצילות חיים, מועדון צרכנות שווה – הנחות והטבות משמעותיות בכל תחומי החיים וכל אחד יכול ומוזמן להצטרף.

  • הסבר מדוע כדאי גם למגזר הערבי להצטרף להסתדרות הישירה

הצטרפו עכשיו להסתדרות הישירה