בעלי מוגבלויות

בעלי מוגבלויות

בישראל כ-1.6 מיליון אנשים עם מוגבלות, מתוכם 757 אלף המוגדרים עם מוגבלות חמורה ו-857 אלף המוגדרים עם מוגבלות מתונה.  כ-808 אלף אנשים עם מוגבלות הם בגילאי עבודה (18-64), ו-485.2 אלף הם בני 65 ומעלה.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 הוא החוק הבולט והכללי ביותר, במדינת ישראל, העוסק בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. מטרת החוק מוצגת בסעיף 2 לחוק: "חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלותולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו".  

"אדם עם מוגבלות" מוגדר בחוק כאדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגנטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי  בתחום אחד או יותר  מתחומי החיים העיקריים. בתחום התעסוקה החוק קובע כי אסור להפלות אדם בגלל מוגבלותו בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה ובקידום בעבודה ובלבד שהוא כשיר לתפקיד.

  • הסבר מדוע כדאי גם לבעלי מוגבלויות להצטרף להסתדרות הישירה

על פי אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות שהתקבלה באו"ם ב-2006 ואושררה בישראל בספטמבר 2012, לאנשים עם מוגבלות הזכות להשתתפות שווה ומלאה בכל תחומי החיים, ובכלל זה בחיים הפוליטיים. אך על אף כל החוקים וההתקדמות שחלה בעשורים האחרונים, אנו עדיין עדים לאפליה משמעותית בחברה הישראלית.

מדינת ישראל מאפשרת לקבל מידע רב באמצעות המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה של משרד הכלכלה. אך ריכוז המידע אינו מספיק כדי לסייע לבעלי המוגבלויות להתמודד עם אינסוף המידע הקיים ויישומו בפועל אל מול המציאות שהם עצמם חווים.

אנשים בעלי מוגבלויות נתקלים לא פעם בבעיות וסוגיות ייחודיות למצבם בשוק התעסוקה על אף שהחוק מחייב ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בקרב כלל העובדים. עובדים אלה במקרים רבים אינם מודעים לכלל זכויותיהם במקום העבודה ולעיתים גם מעסיקם אינו מודע לזכויות שמגיעות לו מתוקף העסקת עובד בעל מוגבלות. כך, למשל, מעסיק של אדם עם מוגבלות חייב לספק לו התאמות במקום העבודה, בציוד, בהכשרה  ובשעות העבודה,  הנדרשות לעובד כדי שיוכל לבצע את עבודתו ככלל העובדים; והמעסיק רשאי לפנות למטה בבקשה להשתתפות במימון התאמות אלה. המצב זהה גם אצל עצמאיים בעלי מוגבלויות. עליהם להתמודד גם עם הקושי שבהיותם מוגבלים וגם עם הקושי של היותם עצמאיים והחוסר במידע ובמקום שיסייע להם הן בריכוז הידע והזכויות והן בסיוע פרקטי הקשור למיצוי זכויות, פנסיה, ביטוחים שונים, קשר עם מוסדות כגון: ביטוח לאומי ומן הצד השני גם הטבות שיקלו את חייהם.

בין בעלי המוגבלויות ישנם העובדים במקצועות חופשיים, עובדים בעסקים קטנים, מזכירות, מלצרים, פקידים ועובדים נוספים הנאלצים להתמודד ברמה יומיומית מול קשיים, פגיעה בזכויות, וניסיון מתמשך לשמור על מקור פרנסתם. ההסתדרות הישירה היא בית חם לכל העובדים בעלי המוגבלויות ם אשר אינם יכולים להתאגד.

אנו בהסתדרות הישירה מבית ההסתדרות הלאומית, שואפים לתת את כל המידע הנדרש לכל  הזקוק לכך ולאגד תחת קורת גג אחת את המידע הדרוש ואת ההטבות המיוחדות המקלות על בעלי המוגבלויות. אנו מספקים את כל המידע והאפשרויות למען הגנה ושמירה על עתידם המקצועי והכלכלי של עובדים בעלי מוגבלויות ובכלל זה: מוקד זכויות עובדים, סל שרותי זכויות עובדים מסובסד, ביטוח תרופות מצילות חיים, מועדון צרכנות "שווה" – המעניק הנחות והטבות משמעותיות בכל תחומי החיים וכל אחת ואחד יכולים ומוזמנים להצטרף.

הצטרפו עכשיו להסתדרות הישירה