נשים

נשים

על אף קיומם של חוק עבודת נשים וכן חוק שוויון הזדמנויות עבודה, חוק שיווי זכויות האישה, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד וחוקים אחרים העוסקים בשוויון זכויות של נשים והעדפה מתקנת, עדיין בימינו  במקומות עבודה, רבים מהנשים העובדות במדינת ישראל בשנת 2015, עדיין סובלות מאפליה בשכר ובתנאי עבודתן לעומת  גברים באותה עמדה; וקושי בקידום מקצועי לתפקידים בכירים. נכון להיום עומד שיעור השתתפות נשים בכח העבודה בישראל על כ 59% אך עדיין ישנו אי שוויון מובהק בפערי השכר בין גברים לנשים. האתגרים הניצבים בפני נשים עובדות בין היתר מתמקדים בשילוב בין חיי משפחה לקריירה משבמרבית המשפחות עדיין הנשים נושאות בעיקר האחריות לטיפול בילדים ובמשק הבית. נשים נדרשות יותר מגברים  לתמרן בין הבית ובין העבודה; לעתים קיים קושי לממש זכויות המוקנות לנשים בתקופת ההריון ולאחר לידה ואף המוקנות להן כאמהות לילדים; היותן של נשים רבות אמהות עובדות מטרפד את קידומן המקצועי במקום העבודה. בנוסף, נשים רבות מתמודדות עם  ו הטרדות מיניות והתעמרות על רקע היותן אמהות בנוסף לאי השוויון מהנימוקים לעיל, נשים רבות צפויות לקבל פנסיה ירודה יותר בהשוואה לעובדים גברים בגלל פערי השכר ובגלל שהן מועסקות פחות שינים ביחס לעובדים גברים.


אנו פועלים למען לקידום מעמד האשה במספר דרכים: 

  • הסבר מדוע כדאי גם לנשים להצטרף להסתדרות הישירה
  • קידום מעמד האשה באמצעות הובלת הליכי חקיקה לשיפור תנאי העסקת נשים וחתימת הסכמים מיטיבים בהעסקת נשים, ייצוג נשים בפיטורים בלתי חוקיים
    (טיפולי פוריות, הריון, הפלייה וכו'). 
  • ליווי מקצועי ומשפטי בהליכים מול ערכאות שונות (משרד הכלכלה, בית הדין לעבודה) 
  • אירועים מקצועיים וחווייתיים לנשים עובדות.
  • עידוד נשים להתמודד ולהתמנות לוועד העובדים בארגונים בהן עובדות.

כמו גם במגדר הגברי, גם במגדר הנשי ישנן עצמאיות רבות ובעלות עסק אשר פיתחו והקימו רעיון עסקי קטן, בינוני או גדול והגשימו כך את חזונן המקצועי והעסקי. אך בנוסף להתמודדות עם כל הנושאים אותם ציינו בתחילה, כאן עליהן להתמודד גם עם עולם נוסף של 'זכויות העצמאים' שלא מסודר ומוגדר עדיין במוסדות המדינה ואינו מספק פתרון לכל תחומי החיים בהן נמצאת אישה עצמאית בעלת עסק. בין אם את קוסמטיקאית, בעלת מספרה, בעלת משרד פרסום, עורכת דין או מזכירה במשרד עו"ד ובין אם את שכירה או עצמאית בכל תחום שהוא, המשותף לכולן הוא שאין להן כח שעומד מאחוריהם. הן אינן יודעות מה הזכויות המגיעות להן. אף אחד לא דואג להן ביום סגריר: צמצומים, אובדן פרנסה, בריאות ורווחה, הדאגה לפנסיה, לביטוחים השונים, לזכויות בביטוח הלאומי, לחשיבה על עתידם של הילדים, לחשיבה הכלכלית העתידית ועוד.

אנו בהסתדרות הישירה מבית ההסתדרות הלאומית, שואפים לתת את כל המידע הנדרש לנשים וכן לסייע להן בדרכן להישגים מקצועיים ואישיים. אנו מעגנים תחת קורת גג אחת את כל המידע ומעניקים הכוונה וייעוץ פרטני לכל עובדת בנוגע לאפשרויות למען הגנה ושמירה על עתידן המקצועי והכלכלי של נשים הכוללות מוקד זכויות עובדים סל שרותי זכויות עובדים מסובסד,  ביטוח תרופות מצילות חיים, וחברות במועדון צרכנות "שווה" – המעניק הנחות והטבות משמעותיות בכל תחומי החיים וכל אחת יכולה ומוזמנת להצטרף.

הצטרפו עכשיו להסתדרות הישירה