עצמאיים

עצמאיים

עובדים עצמאיים במדינת ישראל לא  זכו עדיין לתיקון מעמדם כפי שהגיוני שיקרה במאה הנוכחית. ישנם נתונים רבים המראים שהשכר החודשי הממוצע של עצמאים נמוך ב-2,500 שקל מזה של שכירים. כמו כן הם אינם זכאים לדמי אבטלה או ימי מחלה  ולתנאים נוספים אשר נראים ברורים מאליהם באם אתם שכירים.

רוב העסקים העצמאיים הם עסק של אדם אחד. כעקרון, הינם עובדים המתפרנסים מפעילות עסקית שלהם ואינם שכירים אצל ממעסיק כלשהו. עובדים עצמאיים יכולים אף  עובדים שכירים ובמקביל גם  להתפרנס כעצמאיים. ב–2008 דווח כי 65.3% מהם עבדו בגפם ולא העסיקו עובדים מלבדם וככאלה הם אינם מודעים הרבה פעמים לשיעורי תשלום לביטוח לאומי ולזכויותיהם ולדרך בה עליהם להתמודד מול מוסדות המדינה, ביטוח לאומי, מס הכנסה, ביטוחי בריאות וביטוחים אחרים..


גם נטל המס על עסקים קטנים בישראל גבוה ביחס למדינות ה
-OECD,  כפי העולה מבדו"ח תמונת מצב המדינה שמפרסם מרכז טאוב
. נטל המס הכולל מורכב ממע"מ, מס חברות ומס דיווידנד לבעלי עניין, והוא עומד על כ-57.8% - רמה גבוהה ביחס למדינות המפותחות בעולם.

  • הסבר מדוע כדאי גם לעצמאיים להצטרף להסתדרות הישירה

לאחרונה עבר בכנסת חוק דמי אבטלה לעובדים עצמאים בקריאה טרומית אך הדרך להקל על עצמאיים בישראל עוד רחוקה. אחד הדברים הקשים ביותר שעצמאיים מתמודדים איתו הוא חוסר היכולת לתמרן בין חיים נורמליים לבין העבודה עצמה: אין יכולת לקחת ימי מחלה כשחולים, אין חופשות, אין דמי אבטלה באם העסק קורס, אין טיפול בזכויות וחובות מול הביטוח הלאומי ורשויות המס ואין מודעות להשקעה באפיקי חיסכון בקרנות פנסיוניות ככלל ובמיוחד כאשר ישנם הבדלים מהותיים במוצרם הפנסיוניים של עובדים שעצמאיים לעומת עובדים שכירים. בנסיבות אלה, נוצרה מציאות קשה לפיה הנגישות של העצמאי הממוצע למידע כלולה בפגישות רבות ועם גורמים שונים שאינם מרכזים את מכלול המידע  והכל על חשבון זמנו וכיסו של העסק העצמאי הזעיר/ הקטן/הבינוני. בין אם מדובר באינסטלטור, ספר, נהגת מונית, משווק עצמאי, איש מכירות, עורך דין, כלכלנית או מזכירה במשרד עו"ד ובין אם מדובר בעצמאיים או פרילנס בכל תחום שהוא, המשותף לכלל המקצועות הללו הוא שאין להם כח שעומד מאחוריהם. מפאת המציאות הכלכלית המורכבת במשק העבודה והשקעת משאבי הזמן והכספים לתפעול עסקיהם אין לעובדים העצמאיים נגישות ומידע בדבר  הזכויות המגיעות להם; ואין להם גוף מומחה המלווה ומייעץ להם בראייה כוללת של כלל הזכויות במיוחד בסיכונים של יום סגריר: צמצומים, אובדן פרנסה, בריאות ורווחה, הדאגה לפנסיה, לביטוחים השונים, לזכויות בביטוח הלאומי, לחשיבה על עתיד המשפחה, לחשיבה הכלכלית העתידית ועוד.

אנו בהסתדרות הישירה מבית ההסתדרות הלאומית שואפים לתת את כל המידע הנדרש לעצמאיים במדינת ישראל  וכן לסייע להם בדרכם להישגים מקצועיים ואישיים. אנו מעגנים תחת קורת גג אחת את כל המידע ומעניקים ייעוץ אישי וליווי מקצועי בכל הנוגע למגוון האפשרויות למען הגנה ושמירה על עתידם המקצועי ובכלל זה: מוקד זכויות עובדים, סל שרותי זכויות עובדים מסובסד, ביטוח תרופות מצילות חיים, מועדון צרכנות "שווה "– המעניק הנחות והטבות משמעותיות בכל תחומי החיים וכל אחת ואחד  יכולים  ומוזמנים להצטרף.

הצטרפו עכשיו להסתדרות הישירה